Meer jobs dankzij flexibelere werknemers

Meer jobs dankzij flexibelere werknemers

De federale regering moet de arbeidsmarkt flexibeler maken. Dat zegt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in haar jongste rapport. Met de juiste ingerepen kan de werkloosheidsgraad de komende jaren nog een pak meer dalen, dan nu al verwacht.


Werkgevers willen vluchtelingen helpen

Werkgevers willen vluchtelingen helpen

De Belgische werkgevers bundelen de krachten om de stroom aan vluchtelingen in ons land te helpen. Het VBO heeft samen met 40 sectorfederaties en werkgeversorganisaties een task force in het leven geroepen. Bedoeling is om de vaardigheden van de vluchtelingen in kaart te brengen, en hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt.


Video: Vlaamse arbeidsmarkt trekt aan

Video: Vlaamse arbeidsmarkt trekt aan

Nochtans leeft de arbeidsmarkt in ons land op. En dan vooral de Vlaamse. Dat blijkt nu ook uit de driemaandelijkse barometer van HR-bedrijf Manpower. Het is al vier jaar geleden dat de Vlaamse werkgevers nog zo positief waren over hun tewerkstellingsplannen.


Meer sociaal overleg nodig

Meer sociaal overleg nodig

De Europese werkgevers en vakbonden hebben hun actieplan voor de komende 2 jaar voorgesteld. Ze willen meer sociaal oveleg en dat in àlle landen van de Europese Unie. Nu zijn de onderlinge verschillen nog erg groot. Tegelijk kunnen de verschillende lidstaten nog veel van elkaar leren om hun arbeidsmarkt aan te zwengelen. Geen overbodige luxe, want Europa kampt met gigantische werkloosheid.